Portrait of Chef at 750 ML
Vanessa Stump, Photographer

Portrait of Chef at 750 ML

Keywords: on location (192), portfolio (501), portfolio restaurant (111), portrait (180).