Scallion Pancakes with Smoked Salmon
Vanessa Stump, Photographer

Scallion Pancakes with Smoked Salmon

Keywords: Clean Eats (18), cookbook (42), in studio (99), portfolio (501), portfolio savory (102).